Artikel 102: - Vervallen -

101
Artikel 102
103

Vervallen bij rijkswet van 22 juni 2000.


In andere talen:

English

(Lapsed in accordance with Kingdom Act of 22 June 2000, Bulletin of Acts and Decrees, 294)

Français

(Abrogé par la loi du Royaume du 22 juin 2000, Bulletin des lois et des décrets royaux, 294)

Deutsch

(aufgehoben durch Königreichsgesetz vom 22. Juni 2000, Stb. 294)

Español

(Dejado sin contenido por la ley orgánica del 22 de junio de 2000, Boletín oficial del Estado holandés 294)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

2.

Ontwikkeling artikel

1815

Alle de kosten voor de legers van het Rijk worden uit 's Lands kas voldaan.

De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en de leverancien van welken aard ook, aan 's Konings legers of vestingen, kunnen niet ten laste van een of meerdere inwoners of gemeenten worden gebragt. Zoo door onvoorziene omstandigheden zoodanige transporten of leverancien van bijzondere personen of gemeenten worden gevorderd, zal het Rijk dezelve te gemoet komen en, op den voet bij de reglementen bepaald, schadeloos stellen.

1840: art 210, 1848: art 187
1887

Al de kosten voor de legers van het Rijk worden uit 's Rijks kas voldaan.

De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en leverantiën van welken aard ook voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, kunnen niet dan volgens algemeene regels bij de wet te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste van een of meer inwoners of gemeenten worden gebracht.

De uitzonderingen op die algemeene regels voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden worden bij de wet vastgesteld.

Of er oorlogsgevaar in den zin, waarin dat woord in 's Lands wetten voorkomt, aanwezig is, beslist de Koning.

1917: art 186, 1922: art 188, 1938: art 194, 1948: art 194, 1953: art 201, 1956: art 201, 1963: art 201, 1972: art 201
1983
  • 1. 
    Al de kosten voor de legers van het Rijk worden uit 's Rijks kas voldaan.
  • 2. 
    De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en leverantiën van welke aard ook voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, kunnen niet dan volgens algemene regels bij de wet vast te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste van een of meer inwoners of gemeenten worden gebracht.
  • 3. 
    De uitzonderingen op die algemene regels voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of buitengewone omstandigheden worden bij de wet vastgesteld.
1987: art 102, 1995: art 102, 1999: art 102
2000

Vervallen bij rijkswet van 22 juni 2000.

2002: art 102, 2005: art 102, 2006: art 102, 2008: art 102, 2017: art 102, 2018: art 102, 2022: art 102