RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 maart 2023
plaats Brussel, België
organisatie Raad Milieu (ENV) i

Council of the European Union

Brussels, 14 March 2023 (OR. en)

7137/23 OJ CONS 13

ENV 204 CLIMA 111

PROVISIONAL AGENDA

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Environment)

Europa building, Brussels

16 March 2023 (09:30)

Format: 2+2 (+2 in listening room)

 • 1. 
  Adoption of the agenda

Legislative deliberations

(Public deliberation in accordance with Article 16(8) of the Treaty on European Union)

 • 2. 
  Directive amending Directive 2010/75/EU on industrial 7310/23

  emissions and Council Directive on the landfill of waste General approach

 • 3. 
  Regulation establishing a Union certification framework for 6703/23 + COR 1

  carbon removals Policy debate

 • 4. 
  Approval of "A" items

  Non-legislative list 7302/23 Non-legislative activities

 • 5. 
  Greening the European Semester 6679/1/23 REV 1 Exchange of views

Legislative deliberations

(Public deliberation in accordance with Article 16(8) of the Treaty on European Union)

 • 6. 
  Regulation on packaging and packaging waste, amending 6705/1/23 REV 1

  Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC Policy debate

 • 7. 
  Directive concerning urban wastewater treatment (recast) 6698/23

  Policy debate

Any other business

 • 8. 
  a) Results of the report on the impact of war on the natural 7012/23

  environment in Ukraine Information from the Polish delegation

  • b) 
   Current legislative proposal (public deliberation in accordance with Article 16(8) of the Treaty on European Union)

Regulation amending Regulation (EU) 2019/1242 on CO 2 6539/23 + ADD 1

emission standards for heavy-duty vehicles Information from the Commission

 • c) 
  Regulation of plants obtained by new genomic techniques 7054/1/23 REV 1
  • need for further discussions respecting environmental aspects Information from the Austrian delegation, supported by the Cyprus and Hungarian delegations
 • d) 
  Fifth International World Chemicals Conference 7117/23

  (Bonn, 25-29 September 2023) High-level segment on 28 and 29 September 2023 hosted by Germany Information from the German delegation

 • e) 
  Second Session of the Intergovernmental Negotiating 7153/23

  Committee of the Treaty on Plastic Pollution Information from the French delegation

First reading

Item based on a Commission proposal

Public debate proposed by the Presidency (Article 8(2) of the Council's Rules of Procedure)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie i Milieu (ENV) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu. Deze Raad vergadert formeel vier keer per jaar, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens i (VVD) aan.

De Raad Milieu is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de EU, dat onder meer milieu­bescherming, het behoedzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid omvat. De Raad Milieu behandelt ook internationale milieukwesties, met name in verband met klimaat­verandering.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...