Kamerbrief over de systematiek achter beperkingen van grondrechten verschenen

vrijdag 23 december 2022

DEN HAAG (PDC i) - De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot i heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de beperkingssystematiek van de Nederlandse Grondwet. In deze brief geeft de minister een uitleg over de manier waarop grondrechten in Nederland beperkt kunnen worden. Grondrechten zijn in Nederland namelijk wel fundamenteel, maar niet absoluut. In de brief stelt de minister dat de beperkings­systematiek nog steeds naar behoren werkt.

Grondrechten zijn in Nederland opgenomen in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Deze grondrechten zijn fundamenteel en kennen daarom een hoge mate van bescherming. Toch zijn er redenen waarom een Grondrecht beperkt kan worden. Het recht op demonstratie i (artikel 9 Grondwet) kan bijvoorbeeld beperkt worden vanwege de gezondheid, het verkeer of wanordelijkheden. De Grondwet is zo ingericht, dat grondrechten alleen mogen worden beperkt wanneer die beperkingen expliciet zijn toegestaan, en wanneer aan de voorwaarden voor beperking wordt voldaan.

In haar brief legt de minister uit hoe deze systematiek werkt en hoe die in 1983, bij de laatste algehele herziening i van de Grondwet, tot stand is gekomen. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat er een evenwicht in de Grondwet bestaat tussen denkbare beperkingen van grondrechten aan de ene kant, en bevoegdheden over beperkingen in algemene zin aan de andere kant.

Bron: Rijksoverheid