Gewijzigd amendement ingediend op wetsvoorstel 36160 - Opneming correctief referendum in Grondwet (derde poging, eerste lezing)

dinsdag 14 februari 2023

Bij wetsvoorstel 36160 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (derde poging, eerste lezing) is een gewijzigd amendement ondergebracht.