Mogelijk twee extra Europarlementariërs voor Nederland

woensdag 22 februari 2023

DEN HAAG (PDC i) - De commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement i heeft in een ontwerpvoorstel opgenomen dat het aantal zetels van Nederland na de Europese verkiezingen van 2024 moet stijgen van 29 naar 31. Dit voorstel, waar de lidstaten nog mee akkoord moeten gaan, is het gevolg van de Nederlandse bevolkingsgroei.

De hoeveelheid zetels waar lidstaten over beschikken in het Europees Parlement is gebaseerd op hun bevolkingsgrootte. De toename van twee zetels zal Nederland dichter bij het aantal Europarlementariërs van Roemenië brengen, het land dat qua inwonertal het dichtst bij Nederland in de buurt ligt.

De zeteluitbreiding is mogelijk door de zetels die ten gevolge van brexit zijn vrijgekomen. Slechts 27 van deze 73 zetels zijn in 2020 herverdeeld over de lidstaten, waardoor het aantal Europarlementariërs nog ruim onder het maximumaantal van 751 ligt. Naast Nederland zullen, als het voorstel aangenomen wordt, onder andere ook Denemarken, Letland en Spanje hun zetelaantal zien toenemen. Het aantal zetels zal dan stijgen van 705 naar 716. Er blijft zo ruimte over voor een eventuele uitbreiding van de Europese Unie en voor de zogenoemde transnationale kieslijsten i, waar het ontwerpvoorstel ook voor pleit.

Bron: De Telegraaf, Financieel Dagblad