Afkoelperiode voor ex-leden Europees Parlement voor zes maanden na einde mandaat

woensdag 19 april 2023

DEN HAAG (PDC i) - Er komt een afkoelperiode van zes maanden voor voormalig leden van het Europees Parlement i waarin zij niet mogen lobbyen. Dat heeft het Bureau van het Europees Parlement i , dat bestaat uit voorzitter Roberta Metsola, de veertien ondervoorzitters en vijf quaestoren, besloten.

In die zes maanden mogen de oud-Europarlementariërs naast lobbyen ook geen andere vertegenwoordigende functies in het Europees Parlement uitvoeren. Na deze periode mag dit wel, maar alleen als zij zich registeren in het transparantieregister. Met die registratie verliezen zij hun privileges, waaronder de toegang tot het Europees Parlement, die oud-Europarlementariërs normaal gesproken hebben.

De beslissing is de eerste in een reeks van hervormingen in de gedragsregels van Europarlementariërs. Die liggen al langer onder de loep, met name na het corruptieschandaal rond Qatar i. De beslissing over de afkoelperiode valt in dezelfde week als stemmingen in het Europees Parlement over wijzigingen in het Reglement van Orde. Daarin staat vastgelegd dat gedragsregels, rechten en voorrechten van de voormalige leden van het Europees Parlement worden vastgesteld bij besluit van het Bureau.

Bron: Europees Parlement