Internetconsultatie Staatscommissie Rechtsstaat van start

maandag 8 mei 2023

DEN HAAG (PDC i) - Op zondag 7 mei 2023 is een internetconsultatie van de Staatscommissie Rechtsstaat i van start gegaan. Deze staatscommissie doet onderzoek naar het functioneren van, en de onderlinge samenhang tussen de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. De internetconsultatie loopt tot 1 juli 2023 en is bedoeld om burgers mee te laten denken over mogelijke verbeteringen van de Nederlandse rechtsstaat.

De Staatscommissie Rechtsstaat werd in november 2022 ingesteld. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de toeslagenaffaire. Het rapport 'Ongekend Onrecht' concludeerde dat de grondbeginselen van de rechtsstaat tijdens deze affaire geschonden zijn. Onder leiding van voorzitter Henk Kummeling zal de staatscommissie met aanbevelingen komen om de positie van burgers in de Nederlandse rechtsstaat te versterken en hen beter te beschermen tegen de negatieve gevolgen van beslissingen van de staat.

Via internetconsultaties hoopt het kabinet burgers, bedrijven en instellingen meer inspraak te geven in zijn beleid. Deze internetconsultatie vraagt burgers onder meer naar aanbevelingen om de rechtsbescherming van burgers en het functioneren van regering, parlement en rechtspraak te verbeteren. Daarnaast kunnen respondenten aangeven aan welk onderwerp in hun ogen bijzondere aandacht besteed moet worden. Naar verwachting zal de staatscommissie voor 1 juni 2024 advies uitbrengen aan het kabinet.

Bron: Internetconsultatie.nl