Recovery fund: Council gives green light to Estonia’s amended national plan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 16 juni 2023.

Infographic - Het REPowerEU-plan uitgelegd

Zie volledige infographic

De Raad heeft vandaag een uitvoerings­besluit aangenomen tot wijziging van het herstel- en veerkrachtplan van Estland.

Het plan van Estland is nu het eerste nationale plan dat een REPowerEU-hoofdstuk bevat. Dit zal bijdragen tot een snellere overgang naar schone energie, diversifiëring van de energievoorziening en een verbeterde energie-efficiëntie.

Het plan werd ook aangepast aan de geactualiseerde maximale financiële bijdrage die de Europese Commissie i op 30 juni 2022 heeft gepubliceerd en de ontwikkeling van het reële bruto binnenlands product (bbp) volgt. Daarnaast is rekening gehouden met aanpassingen in een aantal projecten sinds de eerste goedkeuring van het Estse plan in oktober 2021 als gevolg van objectieve omstandigheden.

Volgens de Commissie doet de door Estland voorgestelde wijziging niets af aan de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie en samenhang van het Estse herstel- en veerkrachtplan.

Verwacht wordt dat elk van de 27 lidstaten in de loop van 2023 ten minste één keer zal verzoeken om wijzigingen van hun nationale herstel- en veerkrachtplan, om in aanmerking te komen voor de nieuwe REPowerEU-subsidies, leningen aan te vragen, of de toewijzing uit het herstel- en veerkrachtfonds te actualiseren.

Achtergrond

De herstel- en veerkracht­faciliteit is het EU-programma voor grootschalige financiële steun dat de Europese economie er weer bovenop moet helpen na de coronapandemie. De € 744 miljard (in lopende prijzen) uit het fonds wordt gebruikt om de hervormingen en investeringen te ondersteunen die de lidstaten in hun herstel­plannen hebben beschreven.

In artikel 11, lid 2, van de RRF-verordening is bepaald dat de maximale financiële bijdrage voor niet-terugvorderbare financiële steun van elke lidstaat uiterlijk op 30 juni 2022 door de Commissie wordt geactualiseerd op basis van de gegevens van Eurostat over de verandering in de reële bbp-groei in 2020 en de totale verandering in het reële bbp voor de periode 2020‑2021. Daardoor is de maximale financiële bijdrage voor Estland gedaald van € 969 miljoen tot € 863 miljoen.

Op 9 maart 2023 diende Estland bij de Commissie een gewijzigd nationaal herstel- en veerkrachtplan in met daarin een REPowerEU-hoofdstuk goed voor € 83,4 miljoen aan subsidies. Het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan houdt ook rekening met de geactualiseerde maximale financiële bijdrage en bevat een verzoek aan de Commissie om het uitvoeringsbesluit van de Raad van oktober 2021 te wijzigen. Het bestaande plan was namelijk niet langer haalbaar vanwege objectieve omstandigheden zoals hoge inflatie, kostenstijgingen sinds 2021 en verstoringen van de toeleveringsketen. Estland vroeg verder om € 6,6 miljoen over te schrijven uit de reserve voor aanpassing aan de brexit, waardoor het gewijzigde plan een waarde van € 953 miljoen heeft.

Volgens het nieuwe plan zijn de maatregelen ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen goed voor 59,4% van de totale toewijzing van het herstel- en veerkrachtplan. De maatregelen ter ondersteuning van digitale doelstellingen staan in voor 24,1%.

Naar de pagina "Vergaderingen"