Marijnissen neemt verdediging correctief referendum over van Leijten

woensdag 6 september 2023

DEN HAAG (PDC i) - SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen i neemt de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel voor een correctief referendum over van Renske Leijten i. Leijten vertrok op 5 juli jongstleden uit de Tweede Kamer.

Een correctief referendum is een referendum dat op initiatief van burgers plaatsvindt en over wetsvoorstellen gaat die al zijn aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Leijten kwam met het voorstel na een eerder initiatiefvoorstel i van de SP over het instellen van een correctief referendum. In 2022 werd dat voorstel echter verworpen, waarna Renske Leijten een dag later een vergelijkbaar voorstel indiende.

Dit voorstel ligt nu in eerste lezing bij de Eerste Kamer, nadat het op 14 februari 2023 werd aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal het voorstel naar verwachting op 3 oktober aanstaande behandelen. Mocht de Eerste Kamer het voorstel aannemen, volgt nog een tweede lezing, omdat het de procedure van de Grondwetswijziging i betreft.

Bron: Eerste Kamer/Parlementaire Monitor