Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 12 september 2023

woensdag 13 september 2023

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Besluiten bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Besluiten bij: 35953 - Initiatiefvoorstel Klimaatwet 1.5

Besluiten bij: 36407 - Implementatie EU-aanpassingen in het emissiehandelssysteem mbt broeikasgasinstallaties, lucht- en scheepvaart en brandstofleveranciers

Besluiten bij: 24095 - Frequentiebeleid

Besluiten bij: 33009 - Rapport innovatiebeleid

Besluiten bij: 36200 - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Besluiten bij: 32849 - Mijnbouw

Besluiten bij: 26485 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Besluiten bij: 33529 - Gaswinning

Besluiten bij: 32637 - Bedrijfslevenbeleid

Besluiten bij: 35123 - Machtigingswet oprichting Invest-NL

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 36200 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2023

Besluiten bij: 35420 - Noodpakket banen en economie

Besluiten bij: 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst

Besluiten bij: 29515 - Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Besluiten bij: 29517 - Veiligheidsregio's

Besluiten bij: 29826 - Industriebeleid

Besluiten bij: 27838 - Detailhandel

Besluiten bij: 36200 L - Vaststelling begroting Nationaal Groeifonds 2023

Besluiten bij: 27879 - Versterking van de positie van de consument

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 34089 - Wet elektriciteit en drinkwater BES

Besluiten bij: 31239 - Stimulering duurzame energieproductie

Besluiten bij: 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Besluiten bij: 36274 - Tijdelijke wet Klimaatfonds

Besluiten bij: 31793 - Internationale klimaatafspraken

Besluiten bij: 27926 - Huurbeleid

Besluiten bij: 36202 - Belastingplan 2023

Besluiten bij: 36197 - Intrekken productiebeperking kolencentrales

Besluiten bij: 35985 - Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

Besluiten bij: 35561 - Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen

Besluiten bij: 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Besluiten bij: 21501-30 - Raad voor Concurrentievermogen

Overige besluiten: