Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 4 juni 2024

dinsdag 28 mei 2024

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Voorstellen bij: 33707 - Initiatiefvoorstel Wet vaststelling parkeertarieven per minuut

Voorstellen bij: 35809 (R2152) - Initiatiefvoorstel Rijkswet dwanglicenties farmaceutische producten en medische hulpmiddelen

Voorstellen bij: 33587 - Initiatiefvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut

Voorstellen bij: 35105 - Initiatiefvoorstel schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein uit de aanbestedingswet

Voorstellen bij: 29502 - Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Voorstellen bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Voorstellen bij: 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Voorstellen bij: 32645 - Kernenergie

Voorstellen bij: 31239 - Stimulering duurzame energieproductie

Voorstellen bij: 36387 - Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Voorstellen bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Voorstellen bij: 21501-30 - Raad voor Concurrentievermogen

Voorstellen bij: 21109 - Uitvoering EG-Richtlijnen

Voorstellen bij: 36532 - Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem”

Voorstellen bij: 32849 - Mijnbouw

Voorstellen bij: 33529 - Gaswinning

Voorstellen bij: 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Overige voorstellen: