Nota's van wijziging en amendementen bij 14200 (R1048) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1977-01-26 14 Nota van wijziging
1977-01-24 10 Nota van verbeteringen

2.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1977-01-25 13 Amendement Van der Lek over bepaling over collectieve uitzetting  
1977-01-25 12 Amendement Van der Lek