Nota's van wijziging en amendementen bij 14225 (R1051) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1979-09-20 10 Nota van verbeteringen
1979-07-25 9 Nota van wijziging

2.

Amendementen en subamendementen