Parlementaire behandeling Artikel 34: Voogdij minderjarige koning

1999: Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake voogdij over de minderjarige Koning
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
25338
01 mei
1997
15 jan
1998
17 feb
1998
05 mrt
1998
Tweede lezing
26159
14 sep
1998
28 jan
1999
23 feb
1999
25 mrt
1999