Parlementaire behandeling Artikel 99: Vrijstelling dienstplicht wegens ernstige gewetensbezwaren

2000: Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
25367
26 mei
1997
15 jan
1998
03 mrt
1998
12 mrt
1998
Tweede lezing
26243
10 okt
1998
16 nov
1999
20 jun
2000
22 jun
2000