Parlementaire behandeling Artikel 76: Taak Algemene Rekenkamer

1983: Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
16040
06 feb
1980
10 feb
1981
06 mei
1981
07 mei
1981
Tweede lezing
16916
15 jun
1981
12 nov
1981
11 mei
1982
19 jan
1983