Parlementaire behandeling Artikel 45: Ministerraad & minister-president

1983: Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
16036
04 feb
1980
10 feb
1981
06 mei
1981
07 mei
1981
Tweede lezing
16911
15 jun
1981
12 nov
1981
11 mei
1982
19 jan
1983