Nederlandse Grondwet:
Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging

 
8 Artikel 9 10
 • 1. 
  Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. 
  De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
In het Engels|In het Frans|In het Duits|In het Spaans  

1.

Toelichting

Demonstrerende mensen met spandoeken

In dit artikel is het recht tot betoging en vergadering opgenomen. De wetgever kan dit recht beperken ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Deze zijn neergelegd in de Wet openbare manifestaties.

2.

In eenvoudig Nederlands

Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering of een betoging of een demonstratie. Maar je mag geen andere wetten of regels overtreden. Ook mag je niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de bevolking. En het mag ook niet gevaarlijk zijn voor het verkeer. En het mag ook niet leiden tot verstoring van de openbare orde.

3.

Literatuur

wetenschappelijk

 • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, Het recht op politieke vrijheid, blz 327 t/m 364.

4.

Internationale context

De European Commission for Democracy through Law van de Raad van Europa - ook bekend als de Venice Commission - onderhoudt een database die de constituties en belangrijke constitutionele jurisprudentie van een groot aantal landen via een zeer gedetailleerde systematische index toegankelijk maakt.

 
5.3.27 Freedom of association
5.3.28 Freedom of assembly
5.3.29 Right to participate in public affairs

Klik hier om deze systematische index te openen, ga naar de gewenste onderwerpcode en klik op Précis voor relevante jurisprudentie of op Const. voor relevante constituties.

5.

Ontwikkeling artikel

1798

Ieder Burger heeft regt, om met zijne Medeburgers te vergaderen, ter onderlinge vóórlichting, ter opwekking van vaderlands-liefde, en ter naauwer verbindtenis aan de Staatsregeling, zonder dat, nogthands de Constitutioneele Gezelschappen, als zoodanigen, met elkanderen over Staats-zaken briefwisseling houden, geschreven aanklagten ontvangen, bij stemming besluiten, of, bij wijze van Corporatie, eenige openbare daad zullen verrigten.

1848

Het regt der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend.

De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat regt in het belang der openbare orde.

=
1887: art 9, 1917: art 9, 1922: art 9, 1938: art 9, 1948: art 9, 1953: art 9, 1956: art 9, 1963: art 9, 1972: art 9
1983
 • 1. 
  Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. 
  De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
=
1987: art 9, 1995: art 9, 1999: art 9, 2000: art 9, 2002: art 9, 2005: art 9, 2006: art 9, 2008: art 9, 2017: art 9
 

6.

Kamervragen

datumonderwerp
10-01-12 een verbod van de DTP-partij in Turkije
10-01-11 het bericht dat de ChristenUnie een kandidaat van de kieslijst weert vanwege een homoseksuele relatie
08-11-18 de aangekondigde stakingen in het voortgezet onderwijs
08-09-24 een Eindhovense mars tegen Zwarte Piet
05-10-20 het tegenhouden van mensenrechtenactiviteiten op het Amsterdam-China- Festival
04-03-23 de «Mars tegen Corruptie» op de Antillen
00-06-05 de politieinval bij het persbureau Özgürlük
96-04-16 de anti-Israë l-demonstratie
 

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

 • Contact
 • Home