Artikel 76: Taak Algemene Rekenkamer

75
Artikel 76
77

De Algemene Rekenkamer i is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.


In andere talen:

English

The Court of Audit (Algemene Rekenkamer) shall be responsible for examining the States revenues and expenditures.

Français

La Cour des comptes est chargée d'examiner les recettes et les dépenses de l'État.

Deutsch

Der Allgemeinen Rechnungskammer obliegt die Prüfung der Einnahmen und Ausgaben des Reiches.

Español

La Sala General de Cuentas está encargada de examinar los ingresos y los gastos del Estado.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Gebouw Algemene Rekenkamer aan de Lange Voorhout
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Algemene Rekenkamer i onderzoekt de ontvangsten en uitgaven van de centrale overheid (het Rijk). Een en ander resulteert onder meer in de goedkeuring van de rekening van het Rijk. Dat staat in artikel 105 van de Grondwet i.

2.

Formele toelichting

Artikel 76 regelt de hoofdtaak van de Algemene Rekenkamer: zij is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

Een deel van de taak van de Rekenkamer, namelijk de goedkeuring van de rekening van het Rijk, is vermeld in artikel 105 van de Grondwet i, het artikel over de begroting.

3.

In eenvoudig Nederlands

De Algemene Rekenkamer onderzoekt de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid.

Uitleg

De Algemene Rekenkamer onderzoekt de inkomsten en de uitgaven van de rijksoverheid. De overheid ontvangt belastinggeld van burgers en bedrijven, bijvoorbeeld loon- en inkomstenbelasting, btw en winstbelasting. Met dit geld doet de overheid verschillende uitgaven. Bijvoorbeeld voor sociale uitkeringen of het aanleggen van wegen.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt twee dingen:

  • 1. 
    de Rekenkamer onderzoekt of de inkomsten en uitgaven van de overheid rechtmatig zijn. Dat wil zeggen of de inkomsten en uitgaven mogen van de wet;
  • 2. 
    de Rekenkamer onderzoekt ook of de inkomsten en uitgaven van de overheid doelmatig zijn. Dat wil zeggen of de overheid met zijn inkomsten en uitgaven het doel bereikt dat zij wil bereiken. Bijvoorbeeld, rijden er genoeg goederentreinen over de Betuweroute?

4.

Achtergronden

5.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

6.

Ontwikkeling artikel

1983

De Algemene Rekenkamer i is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

1987: art 76, 1995: art 76, 1999: art 76, 2000: art 76, 2002: art 76, 2005: art 76, 2006: art 76, 2008: art 76, 2017: art 76, 2018: art 76, 2022: art 76