Artikel 76: Taak Algemene Rekenkamer

75
Artikel 76
77

De Algemene Rekenkamer i is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

De Algemene Rekenkamer i is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

1987: art 76, 1995: art 76, 1999: art 76, 2000: art 76, 2002: art 76, 2005: art 76, 2006: art 76, 2008: art 76, 2017: art 76, 2018: art 76, 2022: art 76