Artikel 76: Taak Algemene Rekenkamer

75
Artikel 76
77

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

1987: art 76, 1995: art 76, 1999: art 76, 2000: art 76, 2002: art 76, 2005: art 76, 2006: art 76, 2008: art 76, 2017: art 76, 2018: art 76, 2022: art 76