Artikel 100: Navolging van bevelen van een aangeklaagde is hoogverraad

99
Artikel 100
101

Die de bevelen van een Aangeklaagden, het zy Magistraat, Collegie of Amptenaar, met uitzondering alleen der beide bovengenoemde Vergaderingen, gehoorzaamt is schuldig aan misdaad van hoog verraad.