Artikel 189: Sterkte en inrigting der militie en schutterijen

188
Artikel 189
190

De sterkte en inrigting der militie en der schutterijen worden geregeld door de wet.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De bepalingen, welke door den Souvereinen Vorst, zoo omtrent het getal en de inrigting der Militie, als opzigtelijk het geen den Landstorm betreft, noodig geoordeeld worden, zullen het voorwerp eener, door Denzelven voortedragen, wet uitmaken.

1815: art 214, 1840: art 212
1848

De sterkte en inrigting der militie en der schutterijen worden geregeld door de wet.