Artikel 126: Omvang en inrigting Militie en Landstorm

125
Artikel 126
127

De bepalingen, welke door den Souvereinen Vorst, zoo omtrent het getal en de inrigting der Militie, als opzigtelijk het geen den Landstorm betreft, noodig geoordeeld worden, zullen het voorwerp eener, door Denzelven voortedragen, wet uitmaken.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

De bepalingen, welke door den Souvereinen Vorst, zoo omtrent het getal en de inrigting der Militie, als opzigtelijk het geen den Landstorm betreft, noodig geoordeeld worden, zullen het voorwerp eener, door Denzelven voortedragen, wet uitmaken.

1815: art 214, 1840: art 212
1848

De sterkte en inrigting der militie en der schutterijen worden geregeld door de wet.