Artikel 47: Beëindiging situatie waarin Koning buiten staat is geraakt de regering waar te nemen

46
Artikel 47
48

Zoodra het in artikel 38 omschreven geval heeft opgehouden te bestaan, wordt dit door de Staten-Generaal in vereenigde vergadering verklaard bij een besluit, dat op last van den Voorzitter, in artikel 40 vermeld, wordt afgekondigd.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 49
1887

Zoodra het in artikel 38 omschreven geval heeft opgehouden te bestaan, wordt dit door de Staten-Generaal in vereenigde vergadering verklaard bij een besluit, dat op last van den Voorzitter, in artikel 40 vermeld, wordt afgekondigd.

1917: art 47, 1922: art 46, 1938: art 48, 1948: art 48, 1953: art 48, 1956: art 48, 1963: art 48, 1972: art 48