Artikel 48: Beëindiging situatie waarin Koning buiten staat is geraakt de regering waar te nemen

47
Artikel 48
49

Zoodra het in artikel 38 i omschreven geval heeft opgehouden te bestaan, wordt dit door de Staten-Generaal in vereenigde vergadering verklaard bij een besluit, dat op last van den Voorzitter, in artikel 40 i vermeld, wordt afgekondigd.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 49
1887

Zoodra het in artikel 38 i omschreven geval heeft opgehouden te bestaan, wordt dit door de Staten-Generaal in vereenigde vergadering verklaard bij een besluit, dat op last van den Voorzitter, in artikel 40 i vermeld, wordt afgekondigd.

1917: art 47, 1922: art 46, 1938: art 48, 1948: art 48, 1953: art 48, 1956: art 48, 1963: art 48, 1972: art 48