Artikel XVI: - Vervallen -

XV
Artikel XVI
XVII

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Zolang de leeftijd waarop de wet in het algemeen de minderjarigheid doet eindigen niet is verlaagd tot achttien jaar, wordt in artikel 56 i in plaats van 'achttien jaar' gelezen: eenentwintig jaar. Het tijdstip van inwerkingtreding van de eerstgenoemde redactie wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

1987: art XVI
1995
1999: art XVI, 2000: art XVI, 2002: art XVI, 2005: art XVI, 2006: art XVI, 2008: art XVI, 2017: art XVI, 2018: art XVI, 2022: art XVI