Grondwet van 1995: geen ontbinding Senaat bij GW-herziening

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening 1995

In 1995 werd de Grondwet gewijzigd op de volgende punten

  • enkele defensiebepalingen werden gewijzigd ( artikelen 98 i en 101 i)
  • de noodzakelijk ontbinding van de Eerste Kamer bij een grondwetswijziging werd geschrapt ( artikel 137 i)
  • een aantal enkele additionele artikelen werden geschrapt

Defensiebepalingen (artikelen 98 en 101)

Na de val van de Berlijnse muur is er politieke en financiële herbezinning geweest op de inrichting en de taken van de krijgsmacht. Deze herbezinning gaf rede tot wijziging van enkele defensiebepalingen in verband met de opschorting van de opkomstplicht van dienstplichtigen. Artikel 101 kwam te vervallen en artikel 98 werd gewijzigd.

Ontbinding Eerste Kamer (artikel 137)

De regering was van mening dat een ontbinding van de Eerste Kamer wegens grondwetsherziening weinig betekenis had en liet met de wijziging dit voorschrift vervallen.

Het vierde lid van artikel 137 kwam te luiden: "Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen beide Kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen."

Additionele artikelen

Een aantal uitgewerkte additionele artikelen en uitgewerkte additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden werden geschrapt.

3.

Parlementaire behandeling

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

dienstplicht

23.327 i

17-9-1993

1-2-1994: (tegen RPF, CD)

8-3-1994: a.s.

23.802 i

31-1-1995: (tegen RPF, CD)

4-7-1995: a.s.

overbodig geworden additionele arikelen

23.428 i

1-10-1993

1-2-1994: (tegen CD)

8-3-1994: a.s.

23.799 i

31-1-1995: (tegen Hendriks)

10-7-1995: a.s.

vervanging volksvertegenwoordigers bij zwangerschap

23.430 i

5-10-1993

1-2-1994: (tegen VVD, SGP, RPF)

29-3-1994: (tegen VVD, SGP, GPV, RPF)

23.798 i

31-1-1995: verworpen, geen 2/3e meerderheid (tegen VVD, SGP, RPF, GPV)

 

vervallen uitgewerkte additionele artikelen Koinkrijksrelaties

23.463 i

1-11-1993

1-2-1994: (tegen CD)

8-3-1994: a.s.

23.803 i

31-1-1995: a.s.

10-7-1995: a.s.

verandering van de Grondwet (geen ontbinding EK)

23.575 i

7-1-1994

10-2-1994: a.s.

29-3-1994: a.s.

23.800 i

31-1-1995: (tegen CD, Hendriks)

10-7-1995: a.s.

  • a.s.=met algemene stemmen