Artikel 57a: Tijdelijke vervanging lid Staten-Generaal wegens zwangerschap, bevalling en ziekte

57
Artikel 57a
58

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.


In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Op 21 september 2006 is de wet regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte tot stand gekomen (Staatsblad 418, 2006). De betreffende regeling is onderdeel van de Kieswet.

2.

Formele toelichting

Dit artikel maakt het mogelijk dat zwangere en landurige zieke volksvertegenwoordigers voor een bepaalde vaste periode tijdelijk worden vervangen. De regeling strekt zich uit tot leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden. De achtergrond van de bepaling is zowel de stimulering van de deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur als het gezondheidsaspect.

3.

In eenvoudig Nederlands

In de wet staat wie een lid van de Eerste en Tweede Kamer vervangt dat zwanger is, een kind krijgt of ziek is. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit kan beslissen.

Uitleg

Dit is een nieuw artikel uit 2003. Steeds vaker zitten er jonge vrouwen in de Eerste en Tweede Kamer. Zij kunnen zwanger worden en kinderen krijgen. In dit artikel staat dat iemand hen tijdelijk kan vervangen. Maar ook als je als kamerlid ziek bent, kan iemand je tijdelijk vervangen. In de wet staat hoe dat moet.

4.

Achtergronden

  • Column Bert van den Braak, "Zwanger of ziek" (1 juli 2005)

    Met de indiening van het wetsvoorstel tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers, lijkt een lang gekoesterde wens van veel politici binnenkort in vervulling te gaan. Onderbreking van het kamer-, staten- of raadslidmaatschap vanwege zwangerschap of langdurige ziekte en bevalling is immers niet alleen een belemmering voor deelname van vrouwen aan het politieke leven, maar ook een beperking voor het goed functioneren van (met name kleine) fracties.

5.

Ontwikkeling artikel

2005

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.

2006: art 57a, 2008: art 57a, 2017: art 57a, 2018: art 57a, 2022: art 57a