Artikel 57a: Tijdelijke vervanging lid Staten-Generaal wegens zwangerschap, bevalling en ziekte

57
Artikel 57a
58

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.


In andere talen:

English

The temporary replacement of a member of the States General during pregnancy and maternity leave or during illness shall be regulated by Act of Parliament.

Français

La loi règle le remplacement temporaire d'un membre des États généraux en cas de grossesse et d'accouchement, et en cas de maladie.

Deutsch

Die vorübergehende Vertretung eines Mitglieds der Generalstaaten wegen Schwangerschaft oder Entbindung sowie wegen Krankheit regelt das Gesetz.

Español

La ley regulará la sustitución temporal de un miembro de los Estados Generales por embarazo y parto, así como por enfermedad.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Op 21 september 2006 is de wet regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer i en Eerste Kamer i der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte tot stand gekomen (Staatsblad 418, 2006). De betreffende regeling is onderdeel van de Kieswet i.

2.

Formele toelichting

Dit artikel maakt het mogelijk dat zwangere en landurige zieke volksvertegenwoordigers voor een bepaalde vaste periode tijdelijk worden vervangen. De regeling strekt zich uit tot leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden. De achtergrond van de bepaling is zowel de stimulering van de deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur als het gezondheidsaspect.

3.

In eenvoudig Nederlands

In de wet staat wie een lid van de Eerste en Tweede Kamer vervangt dat zwanger is, een kind krijgt of ziek is. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit kan beslissen.

Uitleg

Dit is een nieuw artikel uit 2003. Steeds vaker zitten er jonge vrouwen in de Eerste en Tweede Kamer. Zij kunnen zwanger worden en kinderen krijgen. In dit artikel staat dat iemand hen tijdelijk kan vervangen. Maar ook als je als kamerlid ziek bent, kan iemand je tijdelijk vervangen. In de wet staat hoe dat moet.

4.

Achtergronden

5.

Ontwikkeling artikel

2005

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.

2006: art 57a, 2008: art 57a, 2017: art 57a, 2018: art 57a, 2022: art 57a