Artikel 57a: Tijdelijke vervanging lid Staten-Generaal wegens zwangerschap, bevalling en ziekte

57
Artikel 57a
58

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.

1.

Ontwikkeling artikel

2005

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.

2006: art 57a, 2008: art 57a, 2017: art 57a, 2018: art 57a, 2022: art 57a