Artikel 110: Openbaarheid van bestuur

109
Artikel 110
111

De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.


In andere talen:

English

In the exercise of their duties government bodies shall observe the right of public access to information in accordance with rules to be prescribed by Act of

Parliament.

Français

Les pouvoirs publics observent dans l'exercice de leur tâche des règles de publicité conformément aux dispositions à fixer par la loi.

Deutsch

Die Behörden stellen bei der Durchführung ihrer Aufgaben Öffentlichkeit gemäß durch Gesetz zu erlassenden Vorschriften her.

Español

Los poderes públicos observarán en el cumplimiento de sus tareas el principio de publicidad, conforme a las normas que se establezcan por la ley.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De gehele overheid moet bij de uitoefening van haar verschillende taken openbaarheid in acht nemen. Hoe de overheid dat moet doen, moet in een wet i staan. Dat is de Wet open overheid.

2.

Formele toelichting

Artikel 110 houdt in, dat de op de overheid rustende verplichting tot openbaarheid van bestuur in een wettelijke regeling nader gestalte verkrijgt. In het bijzonder moet hierbij gedacht worden aan de Wet open overheid.

3.

In eenvoudig Nederlands

De overheid geeft informatie over haar werk aan de burgers. In de wet staan hiervoor de regels.

Uitleg

Nederland is een democratie. Daarom mag iedereen die in Nederland woont, weten hoe de overheid haar werk doet. De overheid moet daarom informatie over haar werk aan de burgers geven, als zij daarom vragen. Soms moet de overheid informatie geven zonder dat burgers daarom vragen.

Dit artikel geldt voor de hele overheid. Dus niet alleen de regering en de ministeries moeten eerlijk vertellen hoe zij hun werk doen. Ook de provincies, de gemeenten en de waterschappen moeten dit. En ook alle andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst of het UWV.

In de Wet openbaarheid van bestuur staat dat iedereen het recht heeft alle informatie van de overheid te krijgen die je wilt. Er staan wel uitzonderingen in de wet. De minister-president hoeft bijvoorbeeld niet te vertellen wat hij bespreekt met de Koning. En de minister van Buitenlandse Zaken hoeft bijvoorbeeld niet te vertellen wat hij bespreekt met de president van een ander land.

Dankzij de Wet openbaarheid van bestuur kunnen ook journalisten veel informatie van de overheid krijgen.

4.

Ontwikkeling artikel

1983

De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.

1987: art 110, 1995: art 110, 1999: art 110, 2000: art 110, 2002: art 110, 2005: art 110, 2006: art 110, 2008: art 110, 2017: art 110, 2018: art 110, 2022: art 110