Artikel 110: Openbaarheid van bestuur

109
Artikel 110
111

De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.

1987: art 110, 1995: art 110, 1999: art 110, 2000: art 110, 2002: art 110, 2005: art 110, 2006: art 110, 2008: art 110, 2017: art 110, 2018: art 110, 2022: art 110