Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie i Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers i (VVD) of minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens i (VVD) aan.

Deze Raad werkt aan de uitvoering van de EU-doelstellingen op het gebied van vervoer, tele­communicatie en energie: het creëren van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Mark Harbers i (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat (vervoer)
  • Micky Adriaansens i (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat (telecom)
  • Rob Jetten i (D66), minister voor Klimaat en Energie (energie)
  • een hoge ambtenaar

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie behandelt onder meer de volgende beleidsvelden: