Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie i Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij. Deze Raad vergadert formeel één keer per maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema i (ChristenUnie) aan.

De Raad Landbouw en Visserij houdt zich bezig met wetgeving over voedselproductie, plattelands­ontwikkeling en visserijbeheer.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Piet Adema i (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Vivianne Heijnen i (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • een hoge ambtenaar

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Landbouw en Visserij behandelt onder meer de volgende beleidsvelden: