Artikel III-228: Europese politieke partijen

III-227
Artikel III-228
III-229

Overeenkomstig artikel [35 bis] i van de Grondwet wordt bij Europese wet het statuut van de Europese politieke partijen vastgesteld, en worden in het bijzonder de regels inzake hun financiering vastgesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Overeenkomstig artikel [35 bis] i van de Grondwet wordt bij Europese wet het statuut van de Europese politieke partijen vastgesteld, en worden in het bijzonder de regels inzake hun financiering vastgesteld.

2003

Bij Europese wet wordt het statuut, en in het bijzonder de regeling inzake de financiering, van de in artikel I-45 i, lid 4, bedoelde Europese politieke partijen vastgesteld.

2003

Bij Europese wet wordt het statuut, en in het bijzonder de regeling inzake de financiering, van de in artikel I-45 i, lid 4, bedoelde Europese politieke partijen vastgesteld.

2004

Bij Europese wet worden het statuut, en in het bijzonder de regels inzake de financiering, van de in artikel I-46 i, lid 4, bedoelde Europese politieke partijen vastgesteld.