Artikel III-245: Procedures benoeming leden Europese Commissie

III-244
Artikel III-245
III-246
 • 1. 
  (Procedures voor de benoeming van de leden van de Commissie).
 • 2. 
  Alleen zij die de nationaliteit van een van de lidstaten bezitten kunnen lid van de Commissie zijn.

1.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  (Procedures voor de benoeming van de leden van de Commissie).
 • 2. 
  Alleen zij die de nationaliteit van een van de lidstaten bezitten kunnen lid van de Commissie zijn.
2003

De Europese commissarissen en de commissarissen zonder stemrecht worden voor een periode van vijf jaar benoemd, behoudens, in voorkomend geval, artikel III-243 i. Alleen onderdanen van de lidstaten, kunnen Europees commissaris of commissaris zijn.

2003

Geschrapt [*]

Noot [*]

Deze bepaling inzake de duur van de ambtstermijn is overbodig, aangezien dit al is geregeld in artikel I-25 i, lid 5 (toelichting uit document CIG 79/04).

Oorspronkelijke tekst van dit artikel:

De Europese commissarissen en de commissarissen zonder stemrecht worden voor een periode van vijf jaar benoemd, behoudens, in voorkomend geval, de artikelen III-243 i, III-252 i en III-253 i. Alleen onderdanen van de lidstaten, kunnen Europees commissaris of commissaris zijn.