Artikel III-251: Reglement van orde

III-250
Artikel III-251
III-252

De Commissie stelt haar reglement van orde vast teneinde haar functioneren en dat van haar diensten te verzekeren. Zij zorgt voor de bekendmaking van dat reglement.

1.

Ontwikkeling artikel

1984

De Commissie stelt haar Reglement van orde vast.

2003

De Commissie stelt haar reglement van orde vast teneinde haar functioneren en dat van haar diensten te verzekeren. Zij zorgt voor de bekendmaking van dat reglement.

2003

De Europese Commissie stelt haar reglement van orde vast, teneinde haar eigen werkzaamheden en die van haar diensten te regelen. Zij draagt er zorg voor dat het reglement wordt bekendgemaakt.

2003
 • 1. 
  De Commissie stelt haar reglement van orde vast, teneinde haar eigen werkzaamheden en die van haar diensten te regelen. Zij draagt er zorg voor dat het reglement wordt bekendgemaakt.
 • 2. 
  De Commissie publiceert jaarlijks, ten minste een maand voordat de zitting van het Europees Parlement wordt geopend, een algemeen verslag over de activiteiten van de Unie.
2004
 • 1. 
  De Commissie stelt haar reglement van orde vast, teneinde haar eigen werkzaamheden en die van haar diensten te regelen. Zij draagt er zorg voor dat het reglement wordt bekendgemaakt.
 • 2. 
  De Commissie publiceert jaarlijks, ten minste een maand voordat de zitting van het Europees Parlement wordt geopend, een algemeen verslag over de activiteiten van de Unie.