Artikel III-272: Kennisname van geschillen over vergoeding bij niet-contractuele aanprakelijkheid

III-271
Artikel III-272
III-273

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de [in de tweede alinea van het vroegere artikel 288] bedoelde schade.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de [in de tweede alinea van het vroegere artikel 288] bedoelde schade.

2003

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van artikel III-337 i, tweede alinea, bedoelde schade.

2003

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van artikel III-337 i, tweede en derde alinea, bedoelde schade.

2004

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de in artikel III-431, tweede en derde alinea i, bedoelde schade.