Artikel II-22: Verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal

II-21
Artikel II-22
II-23

De Europese Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Unie eerbiedigt de culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid.

2.

Toelichting

Dit artikel was gebaseerd op artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 151, leden 1 en 4, van het EG-Verdrag, nu vervangen door artikel [III-176, leden 1 en 4, van de Grondwet] i, aangaande cultuur. Eerbied voor de verscheidenheid aan culturen en talen staat nu in artikel [I-3, lid 3] i van de Grondwet. Het artikel is tevens geïnspireerd op verklaring nr. 11 bij de slotakte van het Verdrag van Amsterdam betreffende de status van kerken en niet-confessionele organisaties, dat nu is overgenomen in artikel [I-51] i van de Grondwet.

2003

De Europese Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal.

2003

De Europese Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal.

Toelichting

Dit artikel was gebaseerd op artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 151, leden 1 en 4, van het EG-Verdrag, nu vervangen door artikel [III-181, leden 1 en 4, van de Grondwet], aangaande cultuur. Eerbied voor de verscheidenheid aan culturen en talen staat nu in artikel [3 i, lid 3] van de Grondwet. Het artikel is tevens geïnspireerd op verklaring nr. 11 bij de slotakte van het Verdrag van Amsterdam betreffende de status van kerken en niet-confessionele organisaties, dat nu is overgenomen in artikel [51] i van de Grondwet.

2004

De Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal.