Artikel II-38: Consumentenbescherming

II-37
Artikel II-38
II-39

In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming.

2.

Toelichting

Het beginsel in dit artikel is gebaseerd op artikel 153 van het EG-Verdrag, nu vervangen door [artikel III-127] i van de Grondwet.

2003

In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming.

2003

In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming.

Toelichting

Het beginsel in dit artikel is gebaseerd op artikel 153 van het EG-Verdrag, nu vervangen door [artikel III-132 i] van de Grondwet.

2004

In het beleid van de Unie wordt zorg gedragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming.