Artikel III-84: Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank

III-83
Artikel III-84
III-85
 • 1. 
  De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die niet onder een derogatie in de zin van artikel III-91 vallen.
 • 2. 
  • a) 
   De directie bestaat uit de president, de vice-president en vier andere leden.
  • b) 
   De president, de vice-president en de overige leden van de directie worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en een beroepservaring op monetair of bancair gebied. Zij worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders benoemd op aanbeveling van de Raad van Ministers, die het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank heeft geraadpleegd.

   Zij worden voor een periode van acht jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.

   Alleen zij die de nationaliteit van een van de lidstaten bezitten, kunnen lid van de directie zijn.

1.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die niet onder een derogatie vallen.
 • 2. 
  • a) 
   De directie bestaat uit de president, de vice-president en vier andere leden.
  • b) 
   De president, de vice-president en de overige leden van de directie worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied en worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders benoemd op aanbeveling van de Raad, die het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank heeft geraadpleegd.

  Zij worden voor een periode van acht jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.

  Alleen zij die de nationaliteit van één van de lidstaten bezitten, kunnen lid van de directie zijn.

2003
 • 1. 
  De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die niet onder een derogatie in de zin van artikel III-91 vallen.
 • 2. 
  • a) 
   De directie bestaat uit de president, de vice-president en vier andere leden.
  • b) 
   De president, de vice-president en de overige leden van de directie worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en een beroepservaring op monetair of bancair gebied. Zij worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders benoemd op aanbeveling van de Raad van Ministers, die het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank heeft geraadpleegd.

   Zij worden voor een periode van acht jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.

   Alleen zij die de nationaliteit van een van de lidstaten bezitten, kunnen lid van de directie zijn.

2003
 • 1. 
  De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die niet onder een derogatie in de zin van artikel III-91 i vallen.
 • 2. 
  • a) 
   De directie bestaat uit de president, de vice-president en vier andere leden.
 • b) 
  De president, de vice-president en de overige leden van de directie worden gekozen uit personen wier gezag en beroepservaring op monetair of bancair gebied algemeen erkend worden. Zij worden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad benoemd op aanbeveling van de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank.

Zij worden voor een periode van acht jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.

Alleen zij die de nationaliteit van een van de lidstaten bezitten kunnen lid van de directie zijn.

2004
 • 1. 
  De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die niet onder een derogatie in de zin van artikel III-197 i vallen.
 • 2. 
  De directie i bestaat uit de president i, de vice-president en vier andere leden.

  De president, de vice-president en de overige leden van de directie worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied. Zij worden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad benoemd op aanbeveling van de Raad en na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank i.

  Zij worden voor een periode van acht jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.

  Alleen de onderdanen van een van de lidstaten kunnen lid van de directie zijn.