Artikel III-254: Taakverdeling

III-253
Artikel III-254
III-255

De taken van de Europese Commissie worden overeenkomstig artikel I-26 i, lid 3 door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld. De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De Europese commissarissen en commissarissen oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak onder diens gezag uit.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De taken van de Commissie worden door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld, onder voorbehoud van artikel I-27 i, lid 3, van de Grondwet. De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De leden van de Commissie oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak uit onder diens gezag.

2003

De taken van de Europese Commissie worden overeenkomstig artikel I-26 i, lid 3 door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld. De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De Europese commissarissen en commissarissen oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak onder diens gezag uit.

2003

Onverminderd artikel I-27 i, lid 4, worden de taken van de Commissie overeenkomstig artikel I-26 i, lid 3, door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld. De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De leden van de Commissie oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak onder diens gezag uit.

2004

Onverminderd artikel I-28, lid 4 i, worden de taken van de Commissie overeenkomstig artikel I-27, lid 3 i, door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld. De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De leden van de Commissie oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak onder diens gezag uit.