Artikel III-255: Stemprocedures bij besluiten

III-254
Artikel III-255
III-256

De besluiten van de Europese Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen van het college. Het quorum wordt in het reglement van orde bepaald.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van haar leden. Het reglement van orde stelt het quorum vast.

2003

De besluiten van de Europese Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen van het college. Het quorum wordt in het reglement van orde bepaald.

2003

De Commissie neemt haar besluiten met een meerderheid van de stemmen van haar leden. Het quorum wordt bepaald in het reglement van orde.

2004

De Commissie neemt haar besluiten met meerderheid van stemmen van haar leden. Het quorum wordt bepaald in het reglement van orde.