Artikel III-7: Verbod op discriminatie

III-6
Artikel III-7
III-8

Het in artikel I-4, lid 2, i bedoelde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit kan bij Europese wet of kaderwet worden geregeld.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, als bedoeld in [artikel I-4], wordt bij Europese wet of kaderwet geregeld.

2003

Het in artikel I-4 i bedoelde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit kan bij Europese wet of kaderwet worden geregeld.

2003

Het in artikel I-4, lid 2, i bedoelde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit kan bij Europese wet of kaderwet worden geregeld.

2004

Het in artikel I-4, lid 2 i, bedoelde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit kan bij Europese wet of kaderwet worden geregeld.