Artikel III-222: Dringende financiële hulp aan derde landen

III-221
Artikel III-222
III-223

Wanneer de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist, stelt de Raad op voorstel van de Europese Commissie de nodige Europese besluiten vast.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Wanneer de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist, stelt de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de nodige maatregelen vast.

2.

Commentaar

Nieuw artikel dat een specifieke rechtsgrondslag schept voor financiële hulp aan derde landen wanneer dringend optreden noodzakelijk is. Verklaring nr. 10 van de IGC die aan de slotakte van het Verdrag van Nice is gehecht, stelt uitdrukkelijk dat artikel 181 A VEG niet van toepassing is op betalingsbalanssteun aan derde landen. Derhalve zouden de handelingen betreffende een dergelijke steun ook in de toekomst moeten worden vastgesteld op grond van artikel 308 VEG (en dus met eenparigheid van stemmen) indien er niet in een specifieke rechtsgrondslag wordt voorzien. Gezien het dringende karakter van dergelijke steun wordt voorgesteld de nodige maatregelen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vast te stellen.

2003

Wanneer de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist, stelt de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de nodige maatregelen vast.

2003

Wanneer de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist, stelt de Raad van Ministers op voorstel van de Europese Commissie de nodige Europese besluiten vast.

2003

Wanneer de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist, stelt de Raad op voorstel van de Europese Commissie de nodige Europese besluiten vast.

2004

Wanneer er wegens de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist is, stelt de Raad op voorstel van de Commissie de nodige Europese besluiten vast.