Europese dienst voor extern optreden

Verklaring voor de Slotakte ad artikel III-197

De Conferentie verklaart dat, zodra het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is ondertekend, de secretaris-generaal van de Raad, hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de Commissie en de lidstaten, een aanvang dienen te maken met de voorbereiding voor de Europese dienst extern optreden.

 

Noot PDC

Deze verklaring is afwezig in document CIG 50/03 (slotwerkzaamheden van de Groep Juridische Deskundigen IGC), en wijkt af van de verklaring die in juli 2003 is opgenomen in de slottekst van de Europese Conventie (document CONV 850/03).