Institutionele gevolgen van de mogelijke toetreding van Bulgarije en Roemenië

Verklaring van de Conferentie bij het Protocol inzake de overgangsbepalingen betreffende de instellingen en organen van de Unie

Bepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie met betrekking tot Bulgarije en Roemenië

Op de conferenties over de toetreding van Roemenië en/of Bulgarije tot de Unie zullen de lidstaten het volgende standpunt innemen met betrekking tot de verdeling van de zetels in het Europees Parlement en de stemmenweging in de Europese Raad en de Raad.

 • 1. 
  Indien Roemenië en/of Bulgarije tot de Unie toetreden voordat het in artikel I-19 i, lid 2, van de Grondwet bedoelde besluit van de Europese Raad in werking treedt, worden de zetels in het Europees Parlement tijdens de zittingsperiode 2004-2009 als volgt verdeeld voor een Unie met 27 lidstaten.

  België 24

  Bulgarije 18

  Tsjechië 24

  Denemarken 14

  Duitsland 99

  Estland 6

  Griekenland 24

  Spanje 54

  Frankrijk 78

  Ierland 13

  Italië 78

  Cyprus 6

  Letland 9

  Litouwen 13

  Luxemburg 6

  Hongarije 24

  Malta 5

  Nederland 27

  Oostenrijk 18

  Polen 54

  Portugal 24

  Roemenië 35 [*]

  Slovenië 7

  Slowakije 14

  Finland 14

  Zweden 19

  Verenigd Koninkrijk 78

  Totaal 785

  Derhalve zal het toetredingsverdrag met de Unie, in afwijking van artikel I-19 i, lid 2, van de Grondwet, bepalen dat het aantal leden van het Europees Parlement gedurende de resterende zittingsperiode 2004-2009 meer kan bedragen dan 736.

 • 2. 
  Onverminderd artikel I-24 i, lid 2, van de grondwet, wordt het aantal stemmen van Roemenië en Bulgarije in de Europese Raad en in de Raad tot en in met 31 oktober 2009 op respectievelijk 14 en 10 vastgesteld.
 • 3. 
  Bij iedere toetreding wordt de in het protocol inzake de overgangsbepalingen betreffende de instellingen en organen van de Unie bedoelde drempel berekend conform de bepalingen van artikel 2, lid 3, van het protocol.

 

Noot [*] bij zetelaantal Roemenië:

In het werkdocument CIG 73/04 (29 april 2004) luidde het commentaar bij het terugbrengen van het zetelaantal van Roemenië van 36 naar 35 (en van het Europees Parlement van 786 naar 785 zetels):

"De onjuiste berekening van het aantal zetels voor Roemenië (en het gevolg voor het totale zetelaantal) in document CIG 60/03 ADD 1 is gecorrigeerd."