Artikel 21: Recht op eerbiediging van het milieu

20
Artikel 21
22

Eenieder heeft het recht op de bescherming en het behoud van zijn leefmilieu.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

1994

Eenieder heeft het recht op de bescherming en het behoud van zijn leefmilieu.

2003

Een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten in het beleid van de Unie worden geïntegreerd en overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling worden gewaarborgd.

2.

Toelichting

De in dit artikel neergelegde beginselen zijn gebaseerd op de artikelen 2, 6 en 174 VEG, nu vervangen door de artikelen [I-3, lid 3 i, III-2 i en III-124 i] van de Grondwet. Het is bovendien geïnspireerd op de bepalingen van een aantal nationale grondwetten.

2003

Een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten in het beleid van de Europese Unie worden geïntegreerd en worden gewaarborgd overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling.

2003

Een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten in het beleid van de Europese Unie worden geïntegreerd en worden gewaarborgd overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling.

Toelichting

De in dit artikel neergelegde beginselen zijn gebaseerd op de artikelen 2, 6 en 174 VEG, nu vervangen door de artikelen [3 i, lid 3, III-4 i en III-129 i] van de Grondwet. Het is bovendien geïnspireerd op de bepalingen van een aantal nationale grondwetten.

2004

Een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling.