TITEL 1 - Bepalingen betreffende het Europees Parlement

Artikel 1

 • 1. 
  Lang genoeg vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2009 stelt de Raad, overeenkomstig artikel I-19 i, lid 2, van de Grondwet, een Europees besluit vast inzake de samenstelling van het Europees Parlement.
 • 2. 
  In de zittingsperiode 2004-2009 blijven de samenstelling en het aantal in iedere lidstaat gekozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement die welke bestonden op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, te weten:

  België 24

  Tsjechië 24

  Denemarken 14

  Duitsland 99

  Estland 6

  Griekenland 24

  Spanje 54

  Frankrijk 78

  Ierland 13

  Italië 78

  Cyprus 6

  Letland 9

  Litouwen 13

  Luxemburg 6

  Hongarije 24

  Malta 5

  Nederland 27

  Oostenrijk 18

  Polen 54

  Portugal 24

  Slovenië 7

  Slowakije 14

  Finland 14

  Zweden 19

  Verenigd Koninkrijk 78